Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka přístrojového vybavení – vyvíječ páry pro Svitavskou nemocnici – 2. kolo
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení - vyvíječe páry pro centrální sterilizaci Svitavské nemocnice včetně příslušenství či technologií do místa plnění, v souladu s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového vybavení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu.Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu v délce 36 měsíců. Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č.3 zadávací dokumentace Závazný návrh kupní smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.04.2019 10:00
Datum zahájení: 05.02.2019 00:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):