Veřejná zakázka: Albertinum, Odborný léčebný ústav Žamberk, rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1272
Systémové číslo: P17V00000143
Evidenční číslo zadavatele: 37253/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.01.2018
Nabídku podat do: 06.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Albertinum, Odborný léčebný ústav Žamberk, rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod, stokové sítě a kanalizačních přípojek v souladu s požadavky platné legislativy, vodoprávního úřadu, KHS a pověřeného správce veřejné kanalizační sítě. Realizací stavby dojde k nápravě havarijního stavu ČOV, splaškové, infekční a srážkové kanalizace zdravotnického zařízení. Stavba zahrnuje úplné oddělení srážkových vod a jejich zachycení a zasáknutí v rámci areálu léčebny. Dále řeší oddělení infekčních splaškových vod z oddělení a provozů produkujících infekční splaškové vody od splaškových vod s běžným komunálním znečištěním. Infekční vody budou likvidovány v modernizované areálové ČOV. Odpadní vody běžného charakteru budou odváděny do městské kanalizace bez čištění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky