Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1027
Systémové číslo: P16V00000099
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638061
Počátek běhu lhůt: 01.07.2016
Nabídku podat do: 31.08.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek platných v době dokončení projektových prací, CPV 71322000-1.
Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu "Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2".
Předmětem zakázky je i poskytování služeb autorského dozoru podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby, CPV 71251000-2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky