Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace stavby DSS Slatiňany – Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1016
Systémové číslo: P16V00000088
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 2759/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 639560
Na základě předběžného oznámení:
Zhotovení projektové dokumentace stavby DSS Slatiňany – Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
Počátek běhu lhůt: 02.07.2016
Nabídku podat do: 19.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby DSS Slatiňany – Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace stavby "DSS Slatiňany – Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí" bude provedena v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.
Dokumentace bude zpracována ve stupních dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení.
Předmětem projektové dokumentace budou stavební úpravy stávajícího objektu kotelny včetně vestavby nových provozů prádelny a kuchyně a přístavba nového objektu pro potřeby skladů a kanceláře. K novému objektu budou vybudovány nezbytné přístupové komunikace, inženýrské sítě a odlučovač tuků. Současně bude provedena výstavba nové rozvodny el. energie, rekonstrukce stávající rozvodny v kotelně a příkonově posílena přípojka el. energie.
Po dobu realizace stavby bude projektant vykonávat autorský dozor.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 375 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Dodatečné informace bude poskytovat:
AREA 2000 s.r.o.
Riegrova 46, 57201 Polička
Mgr. Jaromír Kašpar
j.kaspar@area2000.cz

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky