Nasazení a podpora Microsoft365
Datum poslední změny 01.06.2023 08:40:43

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona. V rámci předběžné tržní konzultace zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích a žádá o zpětnou vazbu do 16. 6. 2022. Blíže viz přílohy.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace