Veřejná zakázka: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Rekonstrukce operačních sálů - znovuvyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4730
Systémové číslo: P24V00000064
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.02.2024
Nabídku podat do: 29.02.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Rekonstrukce operačních sálů - znovuvyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Rekonstrukce stávajících operačních sálů“ ve stupních dokumentace pro provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů.

Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků a měření nutných pro vypracování projektové dokumentace (včetně zaměření/pasportizace stávajícího stavu).

Plnění zahrnuje i výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby. V této části zakázky je součástí zadávacích podmínek též výhrada změny závazku spočívající ve výhradě změny doby poskytování služeb a jejich celkové ceny podle jejich skutečného trvání v závislosti na době realizace stavby.

Zadavatel stanovuje, že veřejná zakázka není dělena na části, avšak výsledkem bude uzavření dvou smluv s jedním dodavatelem. Jedna smlouva bude na zpracování projektu a s tím spojené činností a druhá na výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace je uvedena v bodě 5 této zadávací dokumentace a dalších přílohách této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 582 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky