Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC skupiny B01AB01 s účinnou látkou sodná sůl heparinu
podlimitní Zadáno 11.04.2023 27.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B02BD08 s účinnou látkou Eptakog alfa (aktivovaný)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 25.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny C05CA53 s účinnou látkou diosmin, kombinace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 25.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N05CM18 s účinnou látkou dexmedetomidin
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 25.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01CR02 s účinnou látkou amoxicilin a enzymový inhibitor
podlimitní Zadáno 11.04.2023 27.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N01BB01 s účinnou látkou bupivakain
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 05.05.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny R05CB06 s účinnou látkou ambroxol
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 24.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA34 s účinnou látkou alemtuzumab
podlimitní Zadáno 11.04.2023 27.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny R05CB01 s účinnou látkou acetylcystein
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 24.04.2023 10:00
Hygiena
podlimitní Zadáno 26.03.2023 14.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny H02AB04 s účinnou látkou methylprednisolon succinat
nadlimitní Zadáno 26.03.2023 27.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC16 s účinnou látkou guselkumab
nadlimitní Zadáno 26.03.2023 27.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B05XA01 s účinnou látkou chlorid draselný
podlimitní Zadáno 26.03.2023 14.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB09 s účinnou látkou jodixanol
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2023 06.04.2023 10:00
Dodávka nákladního vozidla se skříňovou nástavbou a hydraulickým čelem pro rozvoz stravy
nadlimitní Zadáno 23.03.2023 24.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016