Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření funkcionality IS na řízení lidských zdrojů (IS LZ)
podlimitní Zadáno 24.09.2018 12.10.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta na stavbu NPK, a.s., Pardubická nemocnice, parkovací dům I.
podlimitní Zadáno 14.09.2018 03.10.2018 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity
podlimitní Zadáno 12.09.2018 01.10.2018 10:00
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality
podlimitní Zadáno 12.09.2018 01.10.2018 10:00
SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka CNC strojů
nadlimitní Zadáno 11.09.2018 17.10.2018 10:00
"NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, I. etapa“
nadlimitní Zadáno 10.09.2018 31.10.2018 14:00
"NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, demolice dispečinku a garáží"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 26.09.2018 10:00
Realizace úspor energie - OU Chroustovice, zámek
podlimitní Zadáno 10.09.2018 10.10.2018 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, NN
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 12.09.2018 12:00
Depozitář pro VČM v Pardubicích - dodávka nábytku
podlimitní Zadáno 27.08.2018 17.09.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“ včetně autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 27.08.2018 08.10.2018 10:00
Modernizace ekonomického informačního systému
podlimitní Zadáno 27.08.2018 17.09.2018 10:00
SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce kotelny a vytápění
podlimitní Zadáno 27.08.2018 14.09.2018 11:00
Zpracování mezd
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 27.08.2018 00:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, VN
nadlimitní Zadáno 20.08.2018 20.08.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016