Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem nebytových prostor pro centrální spisovnu společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. - znovuvyhlášení
podlimitní Hodnocení 07.02.2021 23.02.2021 10:00
Koncepční a strategické dokumenty ICT Pk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2021 24.02.2021 10:00
Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje
nadlimitní Hodnocení 01.02.2021 05.03.2021 10:00
Dodávka diagnostických popisovacích stanic II
nadlimitní Hodnocení 26.01.2021 26.02.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,, Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2021 08.02.2021 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2021 08.02.2021 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace mostu ev. č. 360-014 - Řetůvka "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2021 08.02.2021 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 08.02.2021 14:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 08.02.2021 11:30
Nákup osobních počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 29.01.2021 10:00
Vývoj a správa informačního systému Pardubického kraje pro řízení a financování služeb v sociální oblasti
podlimitní Vyhodnoceno 18.01.2021 17.02.2021 10:00
Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu – dodávka gastrotechniky
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2021 21.04.2021 10:00
Vyšetřovací UNIT pro ORL _ 2. kolo
podlimitní Zadáno 15.01.2021 02.02.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 29.01.2021 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace mostu ev.č. 333-003 - Přelouč
podlimitní Hodnocení 12.01.2021 31.01.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››