Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrální shromaždiště odpadu v Pardubické nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2024 16.05.2024 10:00
VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsprava fasády a sanace suterénu
podlimitní Hodnocení 22.03.2024 11.04.2024 10:00
Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2024 03.05.2024 10:00
Oprava a nátěr východní a severní fasády včetně restaurování - čp. 78, 79
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2024 04.04.2024 09:30
Poznáváme pohraniční opevnění
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2024 22.04.2024 10:00
Zámek Pardubice – oprava omítek hradební zdi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2024 02.04.2024 09:00
Obnova antivirového software
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2024 24.04.2024 10:00
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob v Nemocnici Pardubického kraje, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2024 20.05.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy“ , včetně výkonu autorského dozoru-podruhé
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2024 25.03.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace stavby „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, výstavba nové budovy, KRANIOPROGRAM“
nadlimitní Hodnocení 12.03.2024 18.04.2024 10:00
Nábytkové vybavení Albertova vila
podlimitní Hodnocení 12.03.2024 28.03.2024 08:00
Podpora a servis provozu datového skladu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2024 26.03.2024 10:00
Obměna HW datová centra - výměna diskového pole
nadlimitní Příjem nabídek 07.03.2024 25.04.2024 10:00
Obměna HW datová centra - backup řešení pro lokality
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2024 24.04.2024 10:00
Pořízení nástroje pro řízení procesů správné laboratorní praxe (SLP)
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 05.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016