Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka mikrotonu pro Chrudimskou nemocnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka laparoskopické věže pro Litomyšlskou nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 03.05.2021 10:00
Dodávka elektrokoagulace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 26.04.2021 10:00
Realizace úspor energie – VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 26.04.2021 10:00
Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2021 30.04.2021 10:00
Expertní konzultační služby
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 08.04.2021 10:00
Speciální ZŠ Skuteč - dodávka pomůcek pro snoezelen
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 29.03.2021 10:00
Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 12.04.2021 09:00
Zajištění pozáručního servisu přístrojů zdravotnické techniky
podlimitní Hodnocení 17.03.2021 07.04.2021 10:00
Zajištění pozáručního servisu koncových prvků medicinálních plynů
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka punkční techniky – 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2021 16.04.2021 10:00
Dodávka záložních zdrojů elektrické energie UPS znovuvyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2021 24.05.2021 10:00
SŠ automobilní Holice - hospodaření se srážkovými vodami
podlimitní Hodnocení 11.03.2021 30.03.2021 10:00
Dodávka výpočetní techniky 2021
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2021 26.04.2021 12:00
Dodávka nádob na kontaminovaný odpad
podlimitní Hodnocení 11.03.2021 30.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016