Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léků a infúzních roztoků
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2019 14.06.2019 09:00
Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací dopravních staveb
podlimitní Hodnocení 29.05.2019 14.06.2019 10:00
Rozšíření přístupových práv a provedení změn v systému pro řízení a správu ICT procesů v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 13.06.2019 10:00
NPK, a. s., Orlickoústecká nemocnice - Chladírna pro zemřelé v objektu “F“ - 2.kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 18.06.2019 10:00
Technický dozor investora vč. BOZP na stavbu „Pardubice, Dům hudby – modernizace společenské části“
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2019 04.06.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozvojový plán pracoviště Litomyšlská nemocnice“
podlimitní Hodnocení 16.05.2019 21.06.2019 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
nadlimitní Hodnocení 14.05.2019 17.06.2019 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
nadlimitní Hodnocení 14.05.2019 17.06.2019 10:00
Dodávka PET/CT systému
nadlimitní Hodnocení 14.05.2019 24.06.2019 10:00
Oprava střechy objektu čp. 25 A. Studánka
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2019 31.05.2019 13:00
Dodávka endoskopů
podlimitní Hodnocení 14.05.2019 30.05.2019 11:00
OA Svitavy - rekonstrukce podlahy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 28.05.2019 10:00
VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace
podlimitní Vyhodnoceno 14.05.2019 30.05.2019 09:00
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B, podruhé
podlimitní Hodnocení 13.05.2019 17.06.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „ISŠ Moravská Třebová - úprava DM“ včetně autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 24.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016