Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
nadlimitní Hodnocení 21.12.2020 22.01.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2020 01.02.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2020 01.02.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2020 01.02.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2020 29.01.2021 11:00
Modernizace mostu ev. č. 360-014 - Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka
podlimitní Příjem nabídek 21.12.2020 10.02.2021 12:00
Léčivý přípravek ATC B01AB05 – léčiva s účinnou látkou SODNÁ SŮL ENOXAPARINU
nadlimitní Příjem nabídek 18.12.2020 05.02.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC J05AP57 – léčiva s účinnou látkou GLEKAPREVIR (GLECAPREVIRUM) a PIBRENTASVIR (PIBRENTASVIRUM)
nadlimitní Hodnocení 18.12.2020 20.01.2021 10:00
Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
nadlimitní Příjem nabídek 17.12.2020 02.02.2021 12:00
ANALYZATOR PRO ZACHYT VCASNY INVAZIVNICH FUNGALNICH INFEKCI
nadlimitní Hodnocení 16.12.2020 20.01.2021 10:00
Centrifugy a barvicí automat - znovuvyhlášení části CENTRIFUGY
nadlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 01.03.2021 10:00
Laboratorní přístrojové vybavení 6 - ZNOVUVYHLÁŠENÍ ČÁSTI 3 - IMUNOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR
nadlimitní Hodnocení 16.12.2020 20.01.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2020 31.12.2020 12:00
ZZS Pardubického kraje - sanitní vozidla typ B a C 2021
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2020 28.01.2021 10:00
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci - znovuvyhlášení část 4 (motorové dlahy, motomed)
nadlimitní Hodnocení 08.12.2020 08.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016