Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC skupiny L01XX35 s účinnou látkou anagrelid
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2023 03.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC13 s účinnou látkou ixekizumab
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2023 12.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N02CD01 s účinnou látkou erenumab
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 20.03.2023 10:00
Dodávka zařízení pro nepřímou digitalizaci RTG obrazu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2023 24.02.2023 09:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J05AP54 s účinnou látkou elbasvir a grazoprevir
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2023 01.03.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B02BB01 s účinnou látkou fibrinogen lidský
nadlimitní Hodnocení 14.02.2023 17.03.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J05AP55 s účinnou látkou sofosbuvir a velpatasvir
nadlimitní Hodnocení 14.02.2023 17.03.2023 10:00
Dodávka diskového pole
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2023 02.03.2023 10:00
Rozšíření stávající bezdrátové technologie počítačové sítě zadavatele v lokalitě Pardubické nemocnice pro objekt urgentního příjmu (dodávka a instalace bezdrátových přístupových bodů Wi-Fi)
nadlimitní Hodnocení 13.02.2023 16.03.2023 11:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AX05 s účinnou látkou pirfenidon znovuvyhlášení
podlimitní Hodnocení 13.02.2023 16.03.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny R05CA03 s účinnou látkou guaifenesin znovuvyhlášení
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2023 02.03.2023 10:00
Centrifugy znovuvyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2023 06.04.2023 10:00
Vybavení stravovacího provozu znovuvyhlášení části 2
nadlimitní Hodnocení 09.02.2023 14.03.2023 10:00
Vybavení stravovacího provozu znovuvyhlášení části 3
nadlimitní Hodnocení 09.02.2023 13.03.2023 10:00
Automatické analyzátory
nadlimitní Hodnocení 09.02.2023 13.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016