Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2020 18:47:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 včetně příslušných dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 projektant.pdf (193.95 KB)
- HradekLUCIE - Modernizace sil.II-315 Hrádek - Ústí nad Orlicí [zadání].xlsx (296.90 KB)