Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/364 a II/365 Svojanov - hranice kraje, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 994
Systémové číslo: P16V00000067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637974
Počátek běhu lhůt: 16.06.2016
Nabídku podat do: 10.08.2016 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/364 a II/365 Svojanov - hranice kraje, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace (DÚR a DSP) pro výše uvedenou stavbu podle zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a prováděcích předpisů v platném znění. Vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby v rozsahu podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zj. § 92 odst. 1) a jeho prováděcích předpisů a přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Vypracování průzkumných geodetických a diagnostických podkladů na úsek silnice II/364 a II/365 v rozsahu pro zpracování projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována na úsek silnice II/364 a II/365 (silnice II/364 v úseku od km 8,300 v obci Svojanov - po hranici Pk na silnici II/365 za obcí Bohuňov) v délce cca 7,174 km. Projektová dokumentace bude mimo jiné řešit: modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev, odvodňovacího systému komunikace, dopravního značení, opěrných zdí, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému. Dále bude v dokumentaci navržena modernizace mostních objektů ev.č.365-001, 365-002 a 365-003. Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.

Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 801 653 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky