Veřejná zakázka: Osobní automobil

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4623
Systémové číslo: P23V00000596
Datum zahájení: 21.11.2023
Nabídku podat do: 19.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osobní automobil
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nového osobního automobilu s rokem výroby ne dříve než v roce 2023.
2. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách této Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“), které obsahují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky jsou pro účastníka závazné a jejich nesplnění je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
3. Dodavatel je povinen v rámci své nabídky zohlednit příslušná ustanovení nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, v platném znění.
4.Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze této výzvy (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace automobilu), která obsahuje požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky jsou pro účastníka závazné a jejich nesplnění je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj
 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Odborný léčebný ústav Jevíčko
 • IČO: 00193976
 • Poštovní adresa:
  TRN-Léčebna 508
  56943 Jevíčko

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky