Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Osobní automobil
Odesílatel Ondřej Válka
Organizace odesílatele Odborný léčebný ústav Jevíčko [IČO: 00193976]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2023 17:51:36
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení,

s ohledem na zpětnou vazbu od odborné veřejnosti jsme upravili zadávací podmínky, především v upřesnění technické specifikace a prodloužení termínu pro podání nabídek.

S pozdravem
Ondřej Válka


Přílohy
- Výzva_rev_podepsáno.pdf (237.36 KB)
- P2_návrh smlouvy_rev.docx (36.18 KB)
- P3_technicka_specifikace_Automobil_rev.xlsx (16.24 KB)
- P4_výše nabídkové ceny_rev.xlsx (14.58 KB)