Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Osobní automobil
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: 1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nového osobního automobilu s rokem výroby ne dříve než v roce 2023.
2. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách této Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“), které obsahují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky jsou pro účastníka závazné a jejich nesplnění je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
3. Dodavatel je povinen v rámci své nabídky zohlednit příslušná ustanovení nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, v platném znění.
4.Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze této výzvy (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace automobilu), která obsahuje požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky jsou pro účastníka závazné a jejich nesplnění je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
Místo plnění: Pardubický kraj
Svitavy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA, ředitelka, ivkovicovan@olujevicko.cz
Ing. Ondřej Válka, ekonomický náměstek, valkao@olujevicko.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.12.2023 10:00
Datum zahájení: 21.11.2023 12:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: