Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Pardubické inovační centrum (PIC)" metodou BIM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3951
Systémové číslo: P22V00000512
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-046020
Datum zahájení: 09.11.2022
Nabídku podat do: 13.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Pardubické inovační centrum (PIC)" metodou BIM
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Pardubické inovační centrum (PIC)“ ve stupních projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby metodou BIM. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací, inženýrská činnost a některé majetkoprávní činnosti.
Předmětem zakázky tedy je:
- zhotovení informačního modelu stavby;
- vyhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP);
- vypracování projektové dokumentace stavby v požadovaných stupních jejich generováním z digitálního informačního modelu v souladu s vyhotoveným plánem realizace BIM (BEP) a v členění po jednotlivých etapách dle schváleného postupu realizace;
- zajištění potřebných průzkumných prací, posudků, studií a měření nutných pro získání společného povolení;
- obstarání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů nutných pro získání společného povolení;
- zajištění vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby;
- součinnost se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby;
- vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM hodnotící pilotní projekt se zaměřením na (max. 5 stran A4):
o přílohy smlouvy o dílo (zejména šablona Plánu realizace BIM);
o datový standard;
o klasifikační systém;
o tvorba informačního modelu;
o tvorba 2D dokumentace z modelu;
o příprava podkladů pro rozpočet;

- to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Předmětem zakázky není řešení demolice stávajícího objektu dětského domova, který je v kolizi s umístěním objektu PIC (bude řešeno jiným, samostatným projektem). Při projektování je třeba brát za výchozí stav, ve kterém byl kolidující objekt již odstraněn.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy