Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovací plochy“ včetně autorského dozoru projektanta, podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3929
Systémové číslo: P22V00000490
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 63424/2022
Datum zahájení: 07.10.2022
Nabídku podat do: 17.10.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovací plochy“ včetně autorského dozoru projektanta, podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
VZMR na zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovací plochy“ v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, pro účely podání žádosti o vydání společného povolení a stupni dokumentace pro zadání/provádění stavby a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru po dobu stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky