Veřejná zakázka: RDS 2.0 – Správce technologií RDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3729
Systémové číslo: P22V00000290
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-032006
Datum zahájení: 09.08.2022
Nabídku podat do: 14.09.2022 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RDS 2.0 – Správce technologií RDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb podpory a správy IT infrastruktury Zadavatele. Služba správy IT infrastruktury se bude vztahovat ke stávajícímu hardware zadavatele, k aktuálně nakupovanému hardware a software z projektu spolufinancovaného z EU prostřednictvím IROP, i jakémukoliv v budoucnu nakupovanému hardware a software, a dále ke službám, které Regionální datová síť Pardubického kraje publikuje (přehled uvažované budoucí infrastruktury (HW a SW) je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace).
Dodavatel bude zajišťovat přípravu k zahájení poskytování služeb ve specifikovaném rozsahu (dále jen „Inicializace"), a následně po úspěšně dokončené lnicializaci bude Zadavateli poskytovat pravidelné paušální služby související se spravovanou infrastrukturou. Součástí předmětu plnění je dále poskytování ad-hoc služeb dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 214 604 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky