Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3226
Systémové číslo: P21V00000311
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 22519/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-037231
Datum zahájení: 12.10.2021
Nabídku podat do: 12.11.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 v délce 0.651 km, která bude navazovat na úsek silnice II/322 modernizovaný v rámci stavby MÚK Dašice.
Modernizace silnice je navržena v kategorii S9.5/70 (50). Provozní staničení modernizované silnice je v rozsahu km 36.471 - 37.122. V rámci rekonstrukce bude upraveno stávající směrové a výškové vedení trasy, které je v současné době nevyhovující. V případě směrového vedení bude realizován posun osy o cca 1.0-3.5m a komunikace bude rozšířena o cca 2.0 m na jednotnou kategorii, dále dojde k zvětšení poloměru směrového oblouku v km 0.350. Zvýšení nivelety bude provedeno maximálně o cca 0,20m. Dále bude provedena i úprava odvodňovacích příkopů přičemž návrh uvažuje normové sklony příkopů. Svahy budou následně osety hydroosevem. Krajnice bude zpevněna asfaltovým recyklátem v tloušťce 100mm a zhutněna 30mm pod úroveň zpevnění. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce mostu č. 322-029, který je navržen jako monolitická železobetonová rámová nosná konstrukce o jednom poli. Součástí stavby je přeložka veřejného osvětlení.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35“, kterou zpracovala společnost Optima spol. s.r.o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709 a rozhodnutím o společném územním a stavebním povolení vydaným MěÚ Holice, odborem životního prostředí a stavebním úřadem dne 22. 05. 2019 pod č. j. MUHO/10017/2019, které nabylo právní moci dne 2. 7. 2019.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 463 462 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy