Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3224
Systémové číslo: P21V00000309
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 5468/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001086
Datum zahájení: 07.01.2022
Nabídku podat do: 14.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně - technického stavu silnice II/368 v řešeném úseku. Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/368 v délce 3 913,06 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev nebo vrstev dlažby vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky, úpravy příčných sklonů vozovky tak, aby došlo k zvýšení bezpečnosti, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. V intravilánu obce bude vozovka modernizována na základě provedených
průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah“, Laboro ateliér s.r.o., IČ: 03706940 a stavebním povolením MěÚ Moravská Třebová, dne 29. 10. 2017 č.j. MUMT 32667/2019/OD2, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2019.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 525 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky