Veřejná zakázka: Analýza možností integrace stávajících systémů kraje na IS DTM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2943
Systémové číslo: P21V00000031
Evidenční číslo zadavatele: č.j. KrÚ 15977/2021
Datum zahájení: 25.02.2021
Nabídku podat do: 15.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýza možností integrace stávajících systémů kraje na IS DTM
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování analýzy možností integrace stávajících systémů kraje na nový informační systém Digitální technické mapy kraje.

Předmětem plnění je provedení analýzy a na jejím základě vyhotovení následujících dokumentů:
• ucelený dokument popisu situace a návrhu provedení integrací a užití stávajících dat a užití nových datových sad IS DTM ve stávajících IS, včetně příslušenství níže
• Zpracování samostatného dokumentu popisujícího požadavky na integraci a publikaci dat z nového IS DTM v detailu, který umožní takové požadavky na integraci na straně IS DTM přímo použít do zadávacích podmínek na pořízení a integraci IS DTM do prostředí Pardubického kraje; stejně tak na integraci a publikaci dat ze stávajícího prostředí Pardubického kraje v rozsahu této analýzy do nového IS DTM

Předmětem plnění je i poskytování konzultačních služeb v oblasti realizovaného díla i po řádném splnění části plnění této smlouvy spočívající v řádné realizace díla. Maximální objem poskytovaných konzultačních služeb činí 160 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Projektové řízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy