Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza možností integrace stávajících systémů kraje na IS DTM
Odesílatel Jitka Ciglerova
Organizace odesílatele ML Strategy s.r.o. [IČO: 03978427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 08:21:14
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasílám vysvětlení zadávací dokumnetace - Dodatečné informace č. 1.
S pozdravem
J. Ciglerová


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (146.98 KB)