Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Analýza možností integrace stávajících systémů kraje na IS DTM
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zpracování analýzy možností integrace stávajících systémů kraje na nový informační systém Digitální technické mapy kraje.

Předmětem plnění je provedení analýzy a na jejím základě vyhotovení následujících dokumentů:
• ucelený dokument popisu situace a návrhu provedení integrací a užití stávajících dat a užití nových datových sad IS DTM ve stávajících IS, včetně příslušenství níže
• Zpracování samostatného dokumentu popisujícího požadavky na integraci a publikaci dat z nového IS DTM v detailu, který umožní takové požadavky na integraci na straně IS DTM přímo použít do zadávacích podmínek na pořízení a integraci IS DTM do prostředí Pardubického kraje; stejně tak na integraci a publikaci dat ze stávajícího prostředí Pardubického kraje v rozsahu této analýzy do nového IS DTM

Předmětem plnění je i poskytování konzultačních služeb v oblasti realizovaného díla i po řádném splnění části plnění této smlouvy spočívající v řádné realizace díla. Maximální objem poskytovaných konzultačních služeb činí 160 hodin.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Jitka Ciglerová, ML Strategy s. r. o.
e-mail: jitka.ciglerova@mlstrategy.cz
tel: 777353610
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.03.2021 10:00
Datum zahájení: 25.02.2021 11:19
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):