Veřejná zakázka: Koncepční a strategické dokumenty ICT Pk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2926
Systémové číslo: P21V00000014
Evidenční číslo zadavatele: 718/2021
Datum zahájení: 01.02.2021
Nabídku podat do: 24.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepční a strategické dokumenty ICT Pk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování dvou koncepčních dokumentů pro zadavatele:
1) Informační koncepce a atestace dlouhodobého řízení informačních systémů dle zákona č. 365/2000 Sb. v platném znění od roku 2021
2) ICT strategie Pardubického kraje 2021 – 2025 jako rozvojového dokumentu s delším časovým horizontem, jehož cílem je stanovit vizi v oblasti rozvoje ICT, identifikovat příležitosti a rizika, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění. Tato opatření však musejí být v souladu jak s celkovými záměry kraje a jeho finančními možnostmi, tak i s předpokládanými trendy vývoje ICT, koncepčními dokumenty rozvoje ICT ČR a EU a přijatou strategií implementace eGovernmentu v území, včetně využití financování opatření formou projektů z fondů EU.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy