Veřejná zakázka: Zajištění služby koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji v letech 2021 a 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2812
Systémové číslo: P20V00000559
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 06.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služby koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji v letech 2021 a 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění služby koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji v letech 2021 a 2022, zejména komunikace a úzká spolupráce s pověřenými pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, vyhledávání lidských a finančních zdrojů pro realizaci opatření, záměrů a projektů obsažených v koncepci, aktivní oslovování a informování o vyhledaných možnostech jednotlivých potenciálních realizátorů a široké veřejnosti za účelem nastartování plnění širokého spektra úkolů vyplývajících z koncepce EVVO; shromažďování a vyhodnocování připomínek veřejnosti ke koncepci EVVO, sledování postupu plnění koncepce EVVO a připravování podkladů k vyhodnocení efektivity její realizace min. 2x za období činnosti koordinátora (1x za rok) atd.
.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 603 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy