Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2777
Systémové číslo: P20V00000524
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 42320/2015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-037818
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 03.12.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II. třídy č. 337 ve staničení km 49,291 - 41,059 na trase Třemošnice nad Doubravou, Podhradí v Železných horách, Starý Dvůr, Kraskov, Žďárec u Seče a Seč. Začátek modernizace je ve městě Třemošnice na křižovatce se silnicí III/33741, konec modernizace je ve městě Seč na křižovatce se silnicí II/340. Modernizace pozemní komunikace spočívá v kompletní obnově živičných a podkladních vrstev na kategorii S 7,5. Dojde k modernizaci mostních objektů ev. č. 337-017, 337-018, 337-019, propustků, hospodářských sjezdů, autobusových zálivů, přilehlých chodníků a obnově vodorovného a svislého dopravního značení a zádržného systému. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky chodníku a inženýrských sítí. Celková délka modernizovaného úseku je 8 232 m.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)“, kterou zpracovala společnost OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 195 033 579 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy