Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 Višňáry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2753
Systémové číslo: P20V00000501
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 16421/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-035132
Datum zahájení: 07.10.2020
Nabídku podat do: 12.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 Višňáry
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 358-014 na silnici II/358 v intravilánu obce Morašice, část Višňáry. Most převádí silnici přes Říkovický potok.

Modernizace mostu ev.č. 358-014 na silnici II/358 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti mostovky, obnažené a zkorodované výztuže. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech. Most bude mít rovnoběžná zavěšená křídla, na obou okrajích budou železobetonové římsy a ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu. Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 105 m. Vozovka na mostě je navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Stávající šířka zpevněné vozovky v úseku je 6,5 – 7,0 m. Se správcem komunikace je odsouhlasena kategorie vozovky S 7,5.
Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/358. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy.
Provedením modernizace bude zajištěna vyšší únosnost komunikace, spolehlivost, životnost a bezpečnost v daném úseku.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry“, kterou zpracovala společnost BENING s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 7, 512 06, IČ: 04773039.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 121 312 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy