Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 2752
Systémové číslo: P20V00000500
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 5500/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034570
Datum zahájení: 02.10.2020
Nabídku podat do: 09.11.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/368 ve staničení km 0,530 00 – 2,246 87. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání cca. 6,5 m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. Součástí je odstranění a ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy ve městě jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky, součástí stavby jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí. Celková délka modernizovaného úseku je 1 716,87 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 277 799 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy