Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u Skutče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2344
Systémové číslo: P20V00000092
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010990
Datum zahájení: 31.03.2020
Nabídku podat do: 04.05.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u Skutče
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 305-019 na silnici II/305. Most převádí silnici přes Anenský potok. Stavba se nachází v extravilánu města Skuteč jižně od obce Štěpánov u Skutče.
Modernizace mostu ev.č. 305-019 spočívá v jeho demolici a výstavbě nového. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech. Most má rovnoběžná zavěšená křídla, na obou okrajích budou železobetonové římsy a zábradelní mostní svodidlo, koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu. Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v úseku 113,665 m. Stávající šířka zpevněné vozovky v úseku je 5,3-5,7m.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u Skutče“, kterou zpracovala společnost BENING s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 7, PSČ 512 06, IČ: 04773039.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 093 574 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky