Veřejná zakázka: Evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2119
Systémové číslo: P19V00000360
Datum zahájení: 15.08.2019
Nabídku podat do: 05.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je nastavení a realizace procesu evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji (dále jen „projekt“), který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Zadavatel požaduje zajištění podpory při naplňování aktivity KA 07 „Evaluace projektu“, jejímž cílem je nastavení procesu monitorování a evaluace, systému sběru dat, provádění průběžné evaluace, posouzení dopadu projektu a udržitelnosti jeho výsledků (ex-post evaluace) v souladu s požadavky řídícího orgánu a realizace dílčích činností směřujících k naplnění zmíněné aktivity. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 1 návrhu smlouvy, která je přílohou výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Sociální věci
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky