Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „ISŠ Moravská Třebová - úprava DM“ včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1977
Systémové číslo: P19V00000218
Datum zahájení: 13.05.2019
Nabídku podat do: 24.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „ISŠ Moravská Třebová - úprava DM“ včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je úprava budovy DM. Pro potřeby DM je nutné zachovat stávající kapacitu 60 lůžek. Stávající stav objektu vyžaduje pro bezpečné využití kompletní rekonstrukci sociálních zařízení (včetně výměny dožilých odpadů a rozvodů), elektroinstalace (silnoproud i slaboproud, včetně osvětlení). Při zpracování PD je nutné posoudit stav otopné soustavy. Stávající kapacita ohřevu vody je v objemu 400 litrů a slouží i pro školní jídelnu. V případě plného obsazení DM bude tato kapacita nedostatečná. Při případných úpravách dispozičního řešení, je nutné zachovat takovou velikost pokojů, která v návaznosti na platnou legislativu nesníží výše uvedenou kapacitu. Rovněž úprava soc. zařízení musí být provedena s ohledem na platné normy pro zařízení určené k ubytování žáků a studentů (např. musí být zachovány správné počty zařizovacích předmětů pro výše uvedenou kapacitu pro obě pohlaví). Pro fungování DM je rovněž nutné mít v objektu prostor kuchyňky (počty kuchyněk je nutné řešit ve vazbě na požadovanou kapacitu) a společenskou místnost. Předmětem realizace bude modernizace jednotlivých pokojů (dojde k výměně podlah, dveří - budou splněny požárně bezpečnostní požadavky). Pro budoucí využití DM je nutné zachovat zázemí pro vychovatele. V dožilém stavu je rovněž plochá střecha objektu s lepenkovou krytinou z roku 1983. Je nutné posoudit její stav, aby nedošlo k zatékání do objektu. Harmonogram realizace je nutné navrhnout s ohledem na zajištění provozu školní jídelny po celý školní rok. V rámci projektové dokumentace bude vyprojektováno rovněž základní vybavení pokojů.
Předmětem plnění je i zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení a výkon autorského dozoru po dobu stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky