Veřejná zakázka: Jednotný klinický informační systém KIS NPK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1873
Systémové číslo VZ: P19V00000114
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007575
Datum zahájení: 06.03.2019
Nabídku podat do: 25.04.2019 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednotný klinický informační systém KIS NPK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecně je předmětem veřejné zakázky zhotovení resp. dodání licencí, zprovoznění, implementace a provozování (tj. servis, podpora a rozvoj systému) Jednotného klinického informačního systému KIS NPK (dále jen „systém“) v prostředí zadavatele resp. objednatele dodavatelem za podmínek stanovených v Příloze A – Návrh smlouvy o dílo a smlouva o poskytnutí licence a souvisejících služeb, která je součástí těchto zadávacích podmínek (dále také „Příloha A ZP“) a Příloze B – Funkční a technická specifikace, která je součástí těchto zadávacích podmínek (dále také „Příloha B ZP“).
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující části:
Dílo – poskytnutí licencí potřebných k provozu systému na dobu neurčitou a implementace informačního systému včetně migrace dat ze stávajících systémů zadavatele a školení personálu a uživatelů Zadavatele,
Servisní služby - poskytování servisních služeb, podpory systému a pravidelných, resp. nahodilých aktualizací i po nasazení a implementaci systému,
Rozvoj - poskytování rozvoje systému definovaného Objednatelem.
(3) Výsledkem zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou s vybraným dodavatelem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 76 012 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy