Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 1731
Systémové číslo VZ: P18V00000345
Evidenční číslo zadavatele: 10925/2015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007389
Datum zahájení: 04.03.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II. třídy č. II/322 v úseku od odbočky do průmyslového areálu až po most ev. č. 322-010 Chvaletice v katastrálním území Chvaletice. Silnice II/322 vede z Vysoké u Holic, kde se odpojuje od silnice I/35 přes Pardubice a Chvaletice do Kolína, kde se napojuje na silnici II/125.
Modernizovaný úsek silnice II/322 se nachází v extravilánovém úseku mezi elektrárnou Chvaletice a městem Chvaletice. Jedná se o úsek délky 745 m, v rámci kterého dojde k rozšíření komunikace na kategorii S 9,5/70. V rámci řešeného úseku budou místo sjezdů navrženy 2 stykové křižovatky. Součástí návrhu je nahrazení stávajícího mostního provizoria (most ev. č. 322-010) novým propustkem v km 0,170, což je změna oproti dokumentaci pro územní řízení, kde byl navržen nový mostní objekt.
Modernizací komunikace bude dosaženo prodloužení životnosti komunikace jako celku a zastavení hloubkové degradace konstrukce komunikace. Souvrství vozovky modernizované pozemní komunikace je navrženo na návrhové období minimálně 25 let. Směrové a výškové vedení trasy zůstane s výjimkou drobných úprav původní.
Stavba je rozčleněna na stavební objekty s číslem a názvem SO 001 Příprava staveniště, SO 101 Komunikace II/322, SO 102 Chodník, SO 301 Přeložka vodovodu a SO 401 Přeložka veřejného osvětlení.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro provádění stavby a pro zadání stavby (PDPS + ZDS) s názvem „Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8, IČ: 457 97 170.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 635 224 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy