Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II. třídy č. II/322 v úseku od odbočky do průmyslového areálu až po most ev. č. 322-010 Chvaletice v katastrálním území Chvaletice. Silnice II/322 vede z Vysoké u Holic, kde se odpojuje od silnice I/35 přes Pardubice a Chvaletice do Kolína, kde se napojuje na silnici II/125.
Modernizovaný úsek silnice II/322 se nachází v extravilánovém úseku mezi elektrárnou Chvaletice a městem Chvaletice. Jedná se o úsek délky 745 m, v rámci kterého dojde k rozšíření komunikace na kategorii S 9,5/70. V rámci řešeného úseku budou místo sjezdů navrženy 2 stykové křižovatky. Součástí návrhu je nahrazení stávajícího mostního provizoria (most ev. č. 322-010) novým propustkem v km 0,170, což je změna oproti dokumentaci pro územní řízení, kde byl navržen nový mostní objekt.
Modernizací komunikace bude dosaženo prodloužení životnosti komunikace jako celku a zastavení hloubkové degradace konstrukce komunikace. Souvrství vozovky modernizované pozemní komunikace je navrženo na návrhové období minimálně 25 let. Směrové a výškové vedení trasy zůstane s výjimkou drobných úprav původní.
Stavba je rozčleněna na stavební objekty s číslem a názvem SO 001 Příprava staveniště, SO 101 Komunikace II/322, SO 102 Chodník, SO 301 Přeložka vodovodu a SO 401 Přeložka veřejného osvětlení.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro provádění stavby a pro zadání stavby (PDPS + ZDS) s názvem „Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8, IČ: 457 97 170.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Ing. Petr Rudolf, Ph.D.
e-mail: petr.rudolf@pardubickykraj.cz
tel: +420 466 026 462
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.04.2019 23:59
Datum zahájení: 04.03.2019 17:18