Veřejná zakázka: Komplexní úklid Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1714
Systémové číslo: P18V00000328
Evidenční číslo zadavatele: 30/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-033733
Datum zahájení: 25.10.2018
Nabídku podat do: 26.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní úklid Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Litomyšlská nemocnice v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a v souladu s dalšími požadavky zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci a ve smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace. Jedná se zejména o zajištění základního úklidu a desinfekce podlahových ploch, obkladů, nábytku a sanitárních zařízení atd. včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené. Úklid bude probíhat při běžném provozu oddělení a ostatních pracovišť.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky