Veřejná zakázka: Vybudování záložního zdravotnického operačního střediska ZZS PaK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1687
Systémové číslo: P18V00000301
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-034937
Datum zahájení: 10.10.2018
Nabídku podat do: 14.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Vybudování záložního zdravotnického operačního střediska ZZS PaK
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace modernizace (rozvoje) stávajícího Informačního systému zdravotnického operačního střediska (IS ZOS) Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje (ZZS PAK), souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW a komunikační infrastruktury a související vybavení a služeb. Součástí plnění VZ jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje je základní složkou IZS a v souladu s legislativou plní úkoly i v případě mimořádných událostí a krizových situací, kdy může být těmito událostmi/situacemi zasaženo i zdravotnické operační středisko (ZOS) a došlo by tedy k omezení, případně znemožnění poskytování úkolů ZZS PAK.
Předmětem projektu je vybudování Záložního zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje (ZZOS ZZS PAK), vybavení záložního DC (dodávka nezbytné HW a SW infrastruktury pro ZZOS ZZS PAK) a vybavení pracovišť operátorů ZZOS ZZS PAK (koncová HW zařízení).
Vybudování ZZOS ZZS PAK je rozšířením (rozvojem) a modernizací stávajícího IS ZOS ZZS PAK. Rozšíření a modernizace není prostým technologickým řešením vysoké dostupnosti a geografické dostupnosti IS na úrovni infrastruktury. Částečně bude zajištěno na úrovni infrastruktury a technologií, nicméně většina integrací na externí systémy a technologie bude řešena odděleně a bude vyřešen způsob přepínání těchto integrací, souběžné napojení integrací, vyřešení validity dat vyplývajících z duplicitní výměny dat s částí externích systémů a v neposlední řadě zajištění konzistence a úplnosti dat v primárním systému po skončení mimořádné události a krizové situace.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS PaK - záložní zdravotnické operační středisko“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005151 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován z výzvy č. 28 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II.“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 29 094 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
  • IČO: 69172196
  • Poštovní adresa:
    Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky