Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1602
Systémové číslo: P18V00000216
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 24266/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-021913
Datum zahájení: 09.07.2018
Nabídku podat do: 25.07.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na výběr zhotovitele dokumentace pro společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném zněmí, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dokumentaci pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (CPV 71322000-1) a výkon autorského dozoru projektanta.
Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření z hlediska úspory energií dvou čtyřpodlažních objektů, které jsou využívány jako depozitáře příspěvkových organizací v oblasti kultury (Východočeské muzeum v Pardubicích a Krajská knihovna v Pardubicích). Jedná se především o provedení stavebních úprav obvodového pláště včetně střechy (zateplení, odvlhčení, úprava vč. zazdění okenních otvorů, nové výplně otvorů, nové klempířské prvky apod.). Bude navrženo nové řešení odvodu dešťových vod, nové kanalizační přípojky a budou provedeny úpravy vedoucí k odstranění poruch vodorovné izolace proti vlhkosti. Součástí zateplení budou stavební úpravy spojovacího krčku mezi budovami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky