Veřejná zakázka: „Ochrana migrace obojživelníků v lokalitě Přívrat - 5. úsek“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1405
Systémové číslo: P18V00000019
Datum zahájení: 01.02.2018
Nabídku podat do: 16.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Ochrana migrace obojživelníků v lokalitě Přívrat - 5. úsek“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace projektu „Ochrana migrace obojživelníků v lokalitě Přívrat - 5.úsek“. Zájmová oblast se nachází severně za obcí Přívrat na místní komunikaci sloužící pro přímé napojení obce Řetová s Českou Třebovou.Opatřením se ochrání místní populace obojživelníků při jarním i zpětném tahu.
Podél komunikace jsou navrženy pevné zábrany doplněné trojicí propustků. Živočichové, kteří narazí na tuto zábranu, ji nedokážou překonat a budou putovat podél ní a tato je navede k doplněným propustkům, kterými bezpečně projdou pod komunikací.
V rámci stavební činnosti se předpokládá odtěžení krajnice a části zanešených příkopů do předepsaného tvaru. Následně budou zaberaněny ocelové sloupky ve vzdálenosti 2,0 m a namontovány ocelové zábrany. Výška zábran je 0,50 m, v horní části jsou dvakrát ohnuty pro zamezení přelézání, v dolní části je šikmá plocha šířky 0,20 m se zahnutím 0,05 m do zeminy proti případnému podhrabání. Zábrany budou přišroubovány k ocelovým sloupkům a následně dosypána krajnice. Ve staničení 0,110 km, 0,230 km, a 0,460 km jsou navrženy propustky z trub DN 600 mm umožňující pohyb obojživelníků pod komunikací. Stávající vjezdy na pole a do lesa budou upraveny zatrubněním s napojením na nainstalované zábrany. Po zatrubnění budou osazeny ve sjezdech žlaby s mříží napojené na příkopy. Touto úpravou budou zachyceny i obojživelníci putující po sjezdech. Vzhledem k osazení zábran do příkopů je nutné doplnit pod tyto zábrany podélnou vsakovací drenáž, aby bylo zachováno odvodnění komunikace a nedocházelo k hromadění dešťové vody z komunikace u paty zábran.
Celková délka úpravy je 0,472 km s osazením zábran po obou stranách komunikace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 638 023 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky