Modernizace systému pro správu identit
Datum poslední změny 19.05.2022 14:02:07

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona. V rámci předběžné tržní konzultace zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích a žádá o zpětnou vazbu do 2. 6. 2022. Blíže viz přílohy.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace