Profil zadavatele: Východočeská galerie v Pardubicích

  • Název: Východočeská galerie v Pardubicích
  • IČO: 00085278
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1981.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů
podlimitní Zadáno 17.03.2021 12.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016