Profil zadavatele: Gočárova galerie

  • Název: Gočárova galerie
  • IČO: 00085278
  • Adresa:
    Zámek 3
    53002 Pardubice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1981.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
24 hodinová ostraha budovy Gočárovy galerie v areálu Winternitzových automatických mlýnů
nadlimitní Zadáno 03.08.2023 21.09.2023 09:00
24 hodinová ostraha budovy Východočeské galerie v areálu Winternitzových automatických mlýnů
podlimitní Zadáno 29.09.2022 18.10.2022 09:00
Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů
podlimitní Zadáno 17.03.2021 12.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016