Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor " včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 647
Systémové číslo: P14V00000288
Evidenční číslo zadavatele: 64500/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 506965
Počátek běhu lhůt: 14.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor " včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona. Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dokumentace pro zadání stavby, v platném znění v rozsahu dle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném znění, CPV 71322000-1. Předmětem zakázky bude i výkon činností autorského dozoru zhotovitelem projektové dokumentace podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby, CPV 92312210-6.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 440 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky