Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4910
Systémové číslo: P24V00000244
Evidenční číslo zadavatele: 16213/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-028407
Datum zahájení: 20.06.2024
Nabídku podat do: 27.08.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/362 Jedlová – hranice kraje v délce 7,190 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky se sanací podloží v rozsahu stanoveném průzkumnými pracemi a diagnostikou vozovky, která je součástí projektové dokumentace. V rámci stavby se modernizují dvě opěrné zdi o délkách 44 a 66 m, tři mosty ev. č. 362-002, 362-002A, 362-003, odvodňovací systém, dopravní značení, dopravně bezpečnostní zařízení, zádržný systém (zábradlí, silniční svodidla atd.) a autobusové zálivy a zastávky. Předpokládají se přeložky inženýrských sítí vyvolané potřebou stavby (sloupy veřejného osvětlení apod.). V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 436 041 144 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy