Veřejná zakázka: OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4876
Systémové číslo: P24V00000210
Evidenční číslo zadavatele: KUPA-8352/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.05.2024
Nabídku podat do: 18.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem realizace jsou stavební úpravy novodobé dvorní přístavby a navazujících části historické budovy OA a SOŠ cestovního ruchu na Tyršově náměstí v Chocni. Stavba zahrnuje opravu střechy (demontáž celé střešní konstrukce, výměna nosné konstrukce střechy a provedení kompletního střešního pláště, výměna světlíků, svodů, klempířských prvků, hromosvodu), opatření proti zemní vlhkosti po obvodu budovy,
Výzva k podání nabídek P24V00000210 Strana 2 z 6
zateplení obvodových stěn, střechy, výměna otvorových výplní, instalace řízeného větrání s rekuperací tepla v učebnách, výměnu zdroje tepla a úpravu otopné soustavy, rekonstrukci elektroinstalace, nové podhledy, opravy omítek apod. Dále bude zahrnovat úpravy navazujících částí historické budovy - nové základové konstrukce (patky pod pavlač a pod umístění výtahu), rekonstrukci a přestavbu pavlače. Bude také zateplena podlaha půdy historické budovy, aby se zamezilo nadměrným ztrátám tepla a problémům s kondenzací vlhkosti
CPV 45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 300 769 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy