Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace stavby „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, výstavba nové budovy, KRANIOPROGRAM“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4743
Systémové číslo: P24V00000077
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 19573/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-011160
Datum zahájení: 12.03.2024
Nabídku podat do: 18.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace stavby „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, výstavba nové budovy, KRANIOPROGRAM“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jeho prováděcích předpisů.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace rehabilitační technologie a vybavení předmětné stavby podle požadavku objednatele v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení pro účely jejího použití jako součásti zadávacích dokumentací veřejných zakázek na pořízení vnitřního vybavení a rehabilitační technologie.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy