Veřejná zakázka: Gymnázium Svitavy – rekonstrukce kotelny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 432
Systémové číslo: P14V00000076
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 65512/2013
Počátek běhu lhůt: 12.04.2014
Nabídku podat do: 30.04.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Gymnázium Svitavy – rekonstrukce kotelny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výběr zhotovitele stavebních prací na veřejnou zakázku Gymnázium Svitavy – rekonstrukce kotelny. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce centrální a podružné plynové kotelny. Provede se výměna kotlů v kotelně a topných větví, výměna nevyhovujících 2 ks zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody, výměna nevyhovující vložky komínového tělesa, instalace ekvitermní regulace, dále se provede výměna regulací jednotlivých místností školy na požadovanou rozdílnou teplotu podle zadání s nastavením parametrů centrálně přes PC. Zároveň bude provedena úprava otopného systému a regulace jednotlivých místností. Rekonstrukce a modernizace kotelny bude provedena v souladu se zateplením objektu školy
CPV 45214200-2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 705 530 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Ing. Zbyněk Brabec
tel.: 466 026 634
e-mail: zbynek.brabec@pardubickykraj.cz

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky