Veřejná zakázka: Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – dodávka vybavení pro snoezelen

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4238
Systémové číslo: P23V00000211
Datum zahájení: 21.04.2023
Nabídku podat do: 05.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – dodávka vybavení pro snoezelen
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávky, jejímž předmětem je dodávka vybavení pro učebnu snoezelen pro příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, a to v rámci projektu „Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – půdní vestavba a rekonstrukce WC“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011493.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 výzvy – položkový rozpočet.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 230 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Projektové řízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky