Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4013
Systémové číslo: P22V00000574
Evidenční číslo zadavatele: 16983/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-005129
Datum zahájení: 30.01.2023
Nabídku podat do: 07.04.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je mostní objekt ev.č. 358-010, který je situován v extravilánu katastrálního území Nové Hrady v ose pozemní komunikace II/357 a zajišťuje provoz po této komunikaci z Nových Hradů směrem na Zderaz. Šířka stávající nosné konstrukce resp. šířka vozovky na mostě a předmostích objektu je nevyhovující a nedostatečná dle ČSN 73 6101. Blíže viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 073 042 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy