Veřejná zakázka: Zpracování studie stavby "NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3796
Systémové číslo: P22V00000357
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 57227/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-036854
Datum zahájení: 14.09.2022
Nabídku podat do: 18.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování studie stavby "NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie na etapovitou modernizaci objektů lůžkových oddělení Svitavské nemocnice. Cílem projektu je vytvoření moderního lůžkového pavilonu pro poskytování léčebné péče. Řešení bude zohledňovat požadavky nízkých provozních nákladů i bezbariérovosti. Při rekonstrukci dojde k zásahu do nosných konstrukcí stávajících objektů, demolici objektů a výstavbě nových pavilonů. Modernizace lůžkového fondu vychází z vypracovaného generelu rozvoje Svitavské nemocnice tak, aby byl po celou dobu modernizace zajištěn provoz nemocnice na všech odděleních. Předmětem studie je 0. etapa II. fáze a 1. etapy I. a II. fáze, dle zpracovaného "Generelu rozvoje Svitavské nemocnice".

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 530 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky