Veřejná zakázka: RDS 2.0-Management modul

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3772
Systémové číslo: P22V00000333
Evidenční číslo zadavatele: PK-2022-11
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-032145
Datum zahájení: 09.08.2022
Nabídku podat do: 13.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RDS 2.0-Management modul
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jako samostatný modul v high-level architektuře RDS 2.0 je použit Management Modul (dále jen RDS-MM). Bude se jednat o samostatnou, oddělenou síť pro celkovou správu RDS 2.0. Tento modul bude přes Propojovací modul (RDS-PM) logicky propojen do všech ostatních modulů Interní zóny. Úkolem RDS-MM je zajištění Servisních služeb.
Předmětem veřejné zakázky je:
1. dodávka HW;
2. dodávka SW včetně licencí;
3. implementace do stávajícího prostředí zadavatele;
včetně využití stávajících produktů, licencí a smluvních vztahů zadavatele, záruky a servisní podpory poskytované na dobu 5 let od předání plnění.
Pro specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel odkazuje na přílohu č. 3 a na přílohu č. 7 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj
 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky